slika2

Polaznicima je kroz interesantan model predstavljena osnova teorije informacija i neocekivana primena nekih poznatih teorema u njoj. Model se sastojao od izvođenja različitih trikova sa kartama koji su se bazirali na prenosu informacija (pri raznim ograničenjima) od strane asistenta ka mađioničaru koji kasnije otkriva konfiguraciju (npr. kartu) koju je zamislio član publike. Kroz interesantne trikove (poput Cheney’s Five Card Trick) prikazane su različite tehnike kodiranja i povezanost sa Holovom teoremom.

Materijale možete preuzeti ovde.