petnica-nova-1Prijavljivanje za programe u 2014. godini otpočelo je 21. oktobra 2013. godine. Nakon napornog pregleda prijava, tima ISP sastavio je spisak izabranih učesnika programa ISP u 2014. godini.