1. Dragan Marković
2. Irina Šević
3. Ana Petrović
4. Aleksandra Savić
5. Marina Vasiljević
6. Danilo Erdeljan
7. Dorotea Redžepi
8. Aleksa Novaković
9. Isidora Poznanović
10. Tina Tomanović
11. Dušan Milovanović
12. Pavle Tepavcević
13. Momčilo Topalović
14. Milena Jelić
15. Tijana Jakšić
16. Dimitrije Pavlović
17. Marina Kalaba
18. Milica Maksimović
19. Ljubica Pešić
20. Đorđe Hodes
21. Milica Vasiljević
22. Tanja Gavrić
23. Dimitrije Rajčić