Dan 01 – Utorak 30.04.2019.
Vreme Aktivnost Opis
12:30 Dolazak polaznika
13:00-14:00 Sastanak Uvodni sastanak
14:00 Ručak
15:00-18:00 Predavanje Ako bi nas napali vanzemaljci i tražili nam da izračunamo R(6,6) u zamenu za opstanak, mogli bismo da se slikamo, Branislav Šobot
20:00 Večera
21:00 Sastanak Seminarski radovi
Dan 02 – Sreda 01.05.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-11:30 Sastanak Podela seminarskih radova
12:00-14:00 Predavanje 2D+, Stefan Mihajlović
14:00 Ručak
15:00-17:00 Izlet Izlet do Petničke pećine
20:00 Večera
21:00 Zabava Film
Dan 03 – Četvrtak 02.05.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
12:00-14:00 Predavanje Mi se ne bojimo, učimo da brojimo, Filip Kovačević
14:00 Ručak
15:00-18:00 Predavanje X-ray transformacija, dr Mihajlo Cekić
20:00 Večera
21:00 Zabava Pub kviz
Dan 04 – Petak 03.05.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
12:00-14:00 Predavanje O vektorima i matricama, Tamara Krivokuća
14:00 Ručak
15:00-18:00 Predavanje Latinski kvadrati i konačne projektivne ravni, Nikola Velov
20:00 Večera
Dan 05 – Subota 04.05.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-14:00 Radionica Trikovi sa kartama, Nikola Milosavljević
14:00 Ručak
16:00-19:00 Predavanje Rekurentne relacije, dr Voja Petrović
20:00 Večera
21:00 Zabava MAT slagalica
Dan 06 – Nedelja 05.05.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-14:00 Predavanje Kvaternioni, Jelena Mrdak
14:00 Ručak
15:00-18:00 Zabava Team building, Nikola Milosavljević
20:00 Večera
21:00 Rok Rok za predaju preliminarnih verzija radova
Dan 07 – Ponedeljak 06.05.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
12:00-14:00 Predavanje Dejstva grupa, Dalibor Danilović
14:00 Ručak
16:30-19:30 Predavanje Savršeno prosto…, ili baš i ne?, dr Bojan Bašić
20:00 Večera
21:00 Rok Rok za predaju finalnih verzija radova i prezentacija
Dan 08 – Utorak 07.05.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-14:00 Predavanje Štajnerova formula, unutrašnje zapremine i Vajlova teorema, dr Igor Uljarević
14:00 Ručak
17:00-20:00 Prezentacije
20:00 Večera
21:30-22:00 Sastanak Završni sastanak
Dan 09 – Sreda 08.05.2019.
Vreme Aktivnost Opis
08:30 Doručak
09:00 Odlazak