slika2Polaznici se upoznaju sa prostorom verovatnoće, osobinama verovatnoće, slučajnim veličinama, kao i definicijom i osobinama očekivanja i disperzije. Takođe je bilo reči o osnovnim diskretnim raspodelama: Bernulijevoj, binomnoj, geometrijskoj i Puasonovoj. Kroz primere je uveden i pojam slučajne sume.