slika2Ako dva poliedara imaju istu zapreminu, da li je onda moguće podeliti jedan od njih na konačan broj delova tako da se od tih delova može sastaviti drugi poliedar?
Ovo pitanje je na kongresu matematičara u Parizu 1900. godine postavio David Hilbert, a odgovor je dao matematičar Maks Den.