slika2Na ovom predavanju se bavimo regularnim jezicima i izrazima. Primenjujemo Tompsonov i Gluškovljev algoritam kako bismo konstruisali nedeterministički konačni automat za dati regularni izraz i zatim ga transformišemo u odgovarajući deterministički konačni automat. Pričamo i o proširenim regularnim izrazima, kao i njihovoj primeni.

Beleške sa predavanja možete pronaći ovde.