slika2Na predavanju je uveden pojam izvoda i kroz razne primere je objašnjeno zašto nam je to potrebno. Bilo je reči o aproksimaciji funkcija polinomima (Tejlorov razvoj) i prikazane su perturbacione metode rešavanja jednačina koristeći ove aproksimacije.

Na drugom delu ovog predavanja prikazane su najpre singularno perturbovane jednačine i metod skaliranja jednačine. Zatim je prikazano kako perturbacione metode mogu da se iskoriste i za rešavanje diferencijalnih jednačina i to na primeru hica kroz viskoznu sredinu (tj. sredinu sa otporom). Na kraju je bilo priče i o Prandtlovom pionirskom radu u vezi sa graničnim slojem fluida i o Menhetn projektu.