slika2Prvi deo predavanja je posvećen linearnoj algebri i statistici. Uvedeni su pojmovi sopstveni vektori i sopstvene vrednosti, varijansa, kovarijansa i matrica kovarijanse. U nastavku je predstavljen algoritam PCA i njegove primene. Primena je uključivala vizuelizaciju, kompresiju jedne slike i kompresiju više slika.

Prezentaciju možete pronaći ovde.