Polaznici se upoznaju sa p-adskim brojevima, kao i sa drugačijim načinima razmišljanja koji su ponekad u suprotnosti sa našom intuicijom.

jelena_predavanje