slika2Poznato je da ako graf možemo nacrtati tako da mu se svake dve grane seku paran broj puta, možemo ga nacrtati i tako da mu se nikoje dve grane ne seku. Da li se presecajući broj grafa može dostići u slučaju kada graf crtamo tako da se svake dve grane seku najviše jednom? Negativan odgovor na to pitanje je centralni deo ovog predavanja. U početku definišemo mapiranja i konstruišemo primer koji daje negativan odgovor na postavljeno pitanje na jeziku mapiranja. U nastavku, taj primer koristimo pri konstrukciji traženog kontraprimera.