slika2Na početku se upoznajemo sa Bajesovom formulom i Bajesovom teoremom. Podsećamo se osnovnih pojmova teorije verovatnoća i nekih bitnih raspodela. Drugi deo radionice posvećujemo uvodu u Bajesovsku statistiku, uvodimo pojmove apriorne i aposteriorne raspodele. Posle teorijskog uvoda rešavamo zadatke.