slika2Broj različitih stanja Rubikove kocke do kojih možemo doći iznosi 43252003274489856000. Ako bismo za svako stanje napravili po jednu Rubikovu kocku, imali bismo ih dovoljno da pokrijemo Zemljinu površinu 275 puta.
Na ovom predavanju primenjujemo algebarske pojmove na Rubikovoj kocki. Podsećamo se osnovnih pojmova teorije grupa (grupa, podgrupa, red grupe, generatori, simetrična grupa), ali i saznajemo nešto novo o osobinama u vezi sa ovim pojmovima. Opisujemo osnovne elemenate Rubikove kocke, konstruišemo grupu Rubikove kocke i izračunavamo broj različitih stanja.
Prezentaciju možete pronaći ovde.