Pričamo o mašinskom učenju kroz probleme sa kojima se farmaceuti susreću. Bavimo se problemom klasifikacije i upoznajemo se sa vector support machine.