slika2Na početku pričamo o Rimanovoj i Collatz-ovoj hipotezi. Nakon toga, podsećamo se Njutnove metode određivanja rešenja jednačine i postupak proširujemo na kompleksne brojeve. Uvodimo orbitu kompleksnog broja pri iteraciji kompleksnim polinomom stepena bar dva, kao i Julia skup za kompleksne polinome. Ispitujemo topološke osobine Julia skupa, definišemo Mandelbrotov skup i navodimo otvorene probleme. Na kraju prikazujemo aplikaciju Julia I Mandelbrot skupa.