slika2Da li je moguće svaki ugao podeliti na tri jednaka dela pomoću lenjira i šestara? Da li je moguće konstruisati kocku duplo veće zapremine od početne? Da li je moguće konstruisati kvadrat iste površine kao dati krug? Ovo su se pitali još stari Grci, o odgovor su dali matematičari u 19. veku.

Upoznajemo se sa raširenjima polja, konstruktibilnim raširenjima, algebarskim i transcendentnim brojevima kako bismo razumeli odgovore na navedena pitanja.
Takođe, kao zanimljivu posledicu navodimo za koje prirodne brojeve n možemo konstruisati ugao od n stepeni.