slika2Na početku predavanja su uvedeni pojmovi popločavanja i Hešovog broja. Zatim je dat primer pločica sa Hešovim brojem jedan, dva, tri, četiri i pet. Takođe, predstavljeni su otvoreni problemi u vezi sa Hešovim brojem. U drugom delu je definisan okružujući broj pločice i konstruisana pločica sa okružujućim brojem dva. Na kraju je uveden Hadvingerov broj i predstavljeno je nekoliko teorema.

Prezentaciju možete pronaći ovde.