slika2Da li postoji algoritam koji za proizvoljnu Diofantovu jednačinu određuje da li postoji celobrojno rešenje ili ne? Ovo je jedan od 23 problema koje je David Hilbert postavio tokom svog predavanja na kongresu u Sorboni 1900. godine. Problem je rešen i odgovor je negativan – takav algoritam ne postoji. Rezultat je rad Dejvisa, Matijaseviča, Patnama i Džulije Robinson. Matijasevič je kompletirao dokaz 1970. godine.
Prezentaciju možete preuzeti ovde.