Na  prvom delu predavanju polaznici su upoznati sa osnovnim principima mašinskog učenja kao specijalnog oblika veštačke inteligencije, koristeći problem prepoznavanja slika. Zatim je polaznicima prezentovan princip rada perceptrona (ne, to nije lik iz Transformersa) kao najjednostavnijeg binarnog klasifikatora. Na kraju je opisan rad neuralnih mreža i diskutovano je o njihovom konceptu i moći. Klik za prezentaciju.