Dan 01 – Četvrtak 25.10.2018.
Vreme Aktivnost Opis
12:30 Dolazak polaznika
13:00-14:00 Sastanak Uvodni sastanak
14:00 Ručak
16:00-19:00 Predavanje Hešov problem i drugi problemi raspoređivanja figura, dr Bojan Bašić
20:00 Večera
21:00-00:00 Zabava Escape room (3 tima)
Dan 02 – Petak 26.10.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-12:00 Sastanak O projektima
12:00-14:00 Predavanje PCA, Jelena Mrdak
14:00 Ručak
17:00-20:00 Predavanje Perturbacione metode rešavanja jednačina, dr Srboljub Simić
20:00 Večera
21:00-00:00 Zabava Escape room (3 tima)
Dan 03 – Subota 27.10.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00-13:00 Predavanje Perturbacione metode rešavanja jednačina, dr Srboljub Simić
14:00 Ručak
15:00-18:00 Predavanje Bilijari na površima, dr Vladimir Božin
20:00 Večera
Dan 04 – Nedelja 28.10.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00-12:00 Predavanje Luda rešenja Košijeve funkcionalne jednačine, dr Marko Đikić
14:00 Ručak
15:45-20:00 MAT Konferencija Raspored
20:00 Večera
21:30-22:00 Sastanak Završni sastanak
Dan 05 – Ponedeljak 29.10.2018.
Vreme Aktivnost Opis
08:30 Doručak
09:00 Odlazak