Dan 01 – Nedelja 22.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
12:30 Dolazak polaznika
13:00-14:00 Sastanak Uvodni sastanak
14:00 Ručak
16:00-16:20 Sastanak O prezentacijama
16:30-19:00 Predavanje Problem incidencije, Jana Vučković
20:00 Večera
21:00-22:00 Projekti Pravljenje prezentacija
22:00-00:00 Zabava Druženje
Dan 02 – Ponedeljak 23.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
09:45-11:30 Predavanje Konstruktibilnost, Dušan Dragutinović
12:00-14:00 Predavanje Matematika iza Rubikove kocke, Tamara Krivokuća
14:00 Ručak
15:00-16:30 Projekti Efektivno o projektima
16:45-18:45 Projekti Rad na projektima
20:00 Večera
21:00-23:00 Zabava Filmsko veče
Dan 03 – Utorak 24.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:30-11:00 Sastanak Ozbiljan sastanak. Razgibavanje.
11:00-14:00 Projekti Rad na projektima
14:00 Ručak
15:30-18:00 Predavanje Matematika kriminalističkih romana, Žikica Lukić
18:00-20:00 Projekti Rad na projektima
20:00 Večera
21:30-22:00 Sastanak Podela pojmova
Dan 04 – Sreda 25.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:15-10:45 Sastanak Razgibavanje
11:30-14:00 Predavanje Nema konačnih tela!, Branislav Šobot
14:00 Ručak
15:00-18:00 Zabava Bazen
18:30-20:00 Pojmovi Rad na pojmovima
20:00 Večera
Dan 05 – Četvrtak 26.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00-12:00 Projekti Rad na projektima
12:00-14:00 Predavanje Reče li on matrice?, dr Marko Đikić
14:00 Ručak
15:00-18:00 Zabava Team building
18:00-20:00 Projekti Rad na projektima
20:00 Večera
21:00-22:00 Zabava Multimedijalno veče
Dan 06 – Petak 27.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:15-10:45 Sastanak Razgibavanje
11:00-14:00 Projekti Rad na projektima
14:00 Ručak
15:00-18:00 Predavanje Od tajnih agenata s maramicama do Šenonovog kapaciteta, dr Bojan Bašić
20:00 Pojmovi Rok za predaju pojmova
20:00 Večera
21:00-23:00 Projekti Rad na projektima
Dan 07 – Subota 28.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:15-10:45 Sastanak Razgibavanje
12:00-14:00 Predavanje Regularni jezici, Jelena Mrdak
14:00 Ručak
15:30-17:30 Predavanje Analiza team buildinga, Nikola Milosavljević
18:00-20:00 Projekti Rad na projektima
20:00 Večera
21:00-23:00 Projekti Rad na projektima
Dan 08 – Nedelja 29.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00-10:30 Sastanak Razgibavanje/pozdrav Suncu
10:30-12:00 Projekti Rad na projektima
12:00-14:00 Predavanje Gedelove teoreme, Mladen Zekić
14:00 Ručak
15:00-18:00 Predavanje Mašinsko učenje kroz primer u oblasti farmacije, Andreja Ilić
18:00-20:00 Projekti Rad na projektima
20:00 Večera
22:00-23:30 Zabava Kviz
Dan 09 – Ponedeljak 30.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-12:30 Predavanje Klimatske promene
12:30-14:00 Sastanak Presek stanja
14:00 Ručak
15:00-18:00 Projekti Rad na projektima
18:30-19:30 Izlet Pećina
20:00 Večera
21:00-22:30 Predavanje Reče li on matrice? (nastavak), dr Marko Đikić
Dan 10 – Utorak 31.07.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-14:00 Predavanje Frobenijusova i Silvesterova teorema, dr Goran Đanković
14:00 Ručak
15:30-18:00 Predavanje Frobenijusova i Silvesterova teorema, dr Goran Đanković
18:30-20:00 Projekti Rad na projektima
20:00 Večera
21:00-23:00 Predavanje O NY univerzitetu, Justin Van Dyke
Dan 11 – Sreda 01.08.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:30-11:00 Sastanak Razgibavanje
11:00-14:00 Projekti Rad na projektima
14:00 Ručak
15:30-18:00 Predavanje Bioinformatički algoritmi, Jelena Marković
18:30-20:00 Projekti Rad na projektima
20:00 Večera
21:00-22:00 Tribina Studiranje u inostranstvu vs studiranje u Srbiji
Dan 12 – Četvrtak 02.08.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
12:00-14:00 Predavanje 2D+, Stefan Mihajlović
14:00 Ručak
15:30-17:30 Predavanje Topologija kroz vekove i vasione, Filip Živanović
17:30-20:00 Projekti Rad na projektima
20:00 Večera
Dan 13 – Petak 03.08.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:45 Projekti Rok za predaju prve verzije
12:00-14:00 MAT Konferencija Raspored
14:00 Ručak
15:00-17:00 MAT Konferencija Raspored
20:00 Večera
21:30 Sastanak Završni sastanak
Dan 14 – Subota 04.08.2018.
Vreme Aktivnost Opis
08:30 Doručak
09:00 Odlazak