Dan 01 – Utorak 07.11.2017
Vreme Aktivnost Opis
12:30 Dolazak polaznika
13:00-14:00 Sastanak Uvodni sastanak
14:00 Ručak Pasulj
15:00 Sastanak Šta radimo na ovom seminaru
16:00 Zabava Malo sutra zabava! Završavajte projekte!
20:00 Večera
21:00-00:00 Predavanje Savršeno prosto… ili baš i ne?,
dr Bojan Bašić
Dan 02 – Sreda 08.11.2017
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00 Sastanak Redovni sastanak
11:00-13:00 Predavanje Specijalan slučaj Dirihleove teoreme, dr Marko Đikić
14:00 Ručak
15:00-18:00 Predavanje Demistifikacija neuralnih mreža, Andreja Ilić
20:00 Večera
22:00-01:00 Zabava Filmsko veče: 银翼杀手
Dan 03 – Četvrtak 09.11.2017
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00 Sastanak Redovni sastanak
11:00 Zabava Spremili vam mlađi polaznici
14:00 Ručak
14:30-19:59 Rad rad rad
20:00 Večera
21:00 Konferencijske prezentacije i završni sastanak
Dan 04 – Petak 10.11.2017
Vreme Aktivnost Opis
08:30 Doručak
09:00 Odlazak polaznika