O seminaru

Mišljenja smo da veliki broj mladih ljudi smatra matematiku dosadnom, kompleksnom i ne toliko korisnom naučnom disciplinom. Većina srednjoškolaca u Srbiji, nažalost, ne vide matematiku dalje od “slučajno nabacanih formula”. Ovde nećemo ulaziti u razloge ovog fenomena, već ćemo samo napomenuti da su seminar matematike i njegovi polaznici tu da to demantuju.

Približavanje i upoznavanje polaznika sa naučno-istraživačkim radom, kao jedan od glavnih ciljeva IS Petnice, je svakako prioritet i seminara matematike. Osim toga, cilj našeg tima je da polaznicima pokaže jedan novi ugao gledanja na matematiku: da ih nauči gde i kako da vide lepo i korisno u matematici, da stečeno znanje prenesu i primenjuju u svakodnevnom životu, da razvijaju moć razmišljanja o apstraktnim objektima itd.

Stručni i mlađi saradnici seminara matematike dolaze iz raznih institucija kao što su: Matematički fakultet iz Beograda, Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada, Prirodno-matematički fakultet iz Niša, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Cambridgе, Microsoft, Facebook, Imperial College London itd. Oni nastoje da polaznici kroz godišnji ciklus seminara upoznaju nove oblasti iz Matematike. Najviše se stavlja akcenat na: realnu analizu, verovatnoću i statistiku, teoriju brojeva, linearnu algebru, algebarske strukture, numeričku analizu, teoriju grafova i dr. Polaznici se takođe upoznaju i sa programiranjem, kao i sa osnovnim matematičkim paketima: Matehamtica, Latex, MatLab, Geogebra…

Polaznik možeš biti i ti, jedino što tražimo je volja, želja i zaljubljenost u matematiku. Ostalo će samo od sebe doći.