slika2

Cilj predavanja “Mi se ne bojimo, učimo da brojimo” je bilo zasnivanje prirodnih brojeva pomoću Peanovih aksioma, a nakon toga formalno uvođenje prirodnih brojeva teorijom skupova. Zbog toga su obrađene neke od aksioma i njihove direktne posledice kao i demistifikacija nekih pojmova koja su se do sada mogli uzimati zdravo za gotovo, kao što je uređeni par, relacija, funkcija.

Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde.