Materijali

Na ovoj stranici nalazi se delić raznih materijala sa naših seminara. Nastojaćemo da obogatimo ovu zbirku, kako novim tako i starim materijalima.

Templejti

LaTeX templejti

Materijali sa predavanja

Od zakona poluge do fer podele sendviča Srđan Vukmirović, Zimski MAT1, 2019

Čuvari boja Filip Kovačević, Zimski MAT1, 2019

Algebarske strukture Branislav Šobot, Zimski MAT1, 2019

O metričkim i topološkim prostorima Branislav Šobot, Dušan Dragutinović, Zimski MAT2, 2019

Luda rešenja Košijeve funkcionalne jednačine Marko Đikić, Jesenji MAT2, 2018

PCA Jelena Mrdak, Jesenji MAT1 i MAT2, 2018

Hešov problem i drugi problemi raspoređivanja figura Bojan Bašić, Jesenji MAT1 i MAT2, 2018

Topologija kroz vekove i vasione Filip Živanović, Letnji MAT2, 2018

Gedelove teoreme o nepotpunosti Mladen Zekić, Letnji MAT2, 2018

Regularni jezici Jelena Mrdak, Letnji MAT2, 2018

Da li on reče matrice? Marko Đikić, Letnji MAT2, 2018

Matematika iza Rubikove kocke Tamara Krivokuća, Letnji MAT2, 2018

Deseti Hilbertov problem Bojan Bašić, Prolećni MAT2, 2018

Da, možda, ne? Prolećni MAT2, 2018

Randomizovani algoritmi Jelena Mrdak, Prolećni MAT2, 2018

Grupno napolje Dušan Dragutinović, Prolećni MAT2, 2018

Matrice u orahovoj ljusci Marko Đikić, Zimski MAT2, 2018

Demistifikacija neuralnih mreža Andreja Ilić, Jesenji MAT2, 2017

Savršeno prosto… ili baš i ne? Bojan Bašić, Jesenji MAT2, 2017

Da li je moguće Marko Đikić, Jesenji MAT1, 2017

Da li je moguće, rešenja Marko Đikić, Jesenji MAT1, 2017

Prečica preko polja Marko Đikić, Letnji MAT2, 2017

Špernerova lema i teorema Monskog Jelena Mrdak, Letnji MAT2, 2017

Turniri – uvod Vojislav Petrović, Letnji MAT1, 2017

X-ray transformacija Mihajlo Cekić, Zimski MAT2, 2017

Matematika je živa! Marko Đikić, Zimski MAT1, 2017

Električna kola i nasumične šetnje Jelena Mrdak, Letnji MAT2, 2016

Problemi sa celobrojnom rešetkom Marko Đikić, Jesenji MAT1, 2016

Realni brojevi, Dekart i polja Marko Đikić, Zimski MAT1, 2016

Matematičke igre Jelena Mrdak, Zimski MAT1, 2016

Teški problem mere Andreja Ilić, Letnji MAT1, 2014

Matematička struktura matematičkih struktura (Uvod u teoriju kategorija) Viktor Cerovski, Zimski, 2011

Nauka, matematika i MATHEMATICA u svakoj prilici Marko Petković, Zimski MAT2, 2010

Neverovatno verovatni događaji Andreja Ilić, Zimski MAT2, 2010

Algebarske strukture Nikola Milosavljević, Zimski MAT1, 2010

Geometrije 101 Andreja Ilić, Zimski MAT1, 2010

Hajde da brojimo do beskonačno Andreja Ilić, Zimski MAT1, 2010

The world of matrix Erna Oklapi, Zimski MAT1, 2010

Osnovni pojmovi teorije brojeva Marko Đikić, Zimski MAT1, 2010

Uvod u matematičku analizu Marko Đikić, Zimski MAT1, 2010

Uvod u spektralnu teoriju grafova Andreja Ilić, Letnji, 2008

Prebrojavanje sa stilom Andreja Ilić, Zimski MAT1, 2008

Uvod u bojenje grafova Andreja Ilić, Jesenji, 2006

Hajde da se igramo Aleksandar Ilić, Jesenji, 2006

Funkcije generatrise Aleksandar Ilić, Prolećni, 2005

Fibonačijev niz Aleksandar Ilić, Zimski, 2004

Razni materijali

Zajedno smo jači Letnji MAT1, 2017

Logo

Logo seminara

Logo Petnice