Polaznici sa Psihologije, Matematike i nekoliko Istoričara zajedno gledaju klasik “Blade Runner“, nakon čega sledi diskusija o filmu. Zahvaljujemo Tijani Nikitović, saradnici na programu Psihologija, za organizaciju ove vrlo zanimljive filmske večeri.