Malo se igramo matematičkom intuicijom polaznika i saradnika. Zadačiće možete pročitati ovde, a rezultate videti na slici. Plusići su tačni odgovori, a minusići netačni.

DaLiJeMoguce

Rešenja zadataka