Dan 01 – Sreda 06.03.2019.
Vreme Aktivnost Opis
12:30 Dolazak polaznika
13:00-14:00 Sastanak Uvodni sastanak
14:00 Ručak
15:00-17:30 Predavanje Svojstva grafova i logičkih funkcija, Nikola Milosavljević
18:00-20:00 Predavanje LaTeX, Jana Vučković
20:00 Večera
21:00-22:00 Zabava Lažne definicije
Dan 02 – Četvrtak 07.03.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
09:45 Slikanje Slikanje za kartice
10:00-12:00 Predavanje Čuvari boja, Filip Kovačević
12:00-12:15 Sastanak Podela seminarskih radova
14:00 Ručak
16:00-19:00 Predavanje Nikada više nećete istim očima gledati pločice za kupatilo, dr Bojan Bašić
20:00 Večera
21:00 Zabava Tradicionalno Petničko gubljenje vremena
Dan 03 – Petak 08.03.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:30-12:30 Predavanje Invarijante u kombinatorici, Nikola Velov
12:30 Slikanje Grupno slikanje
14:00 Ručak
15:00-17:00 Predavanje Kardinalni brojevi, Jelena Marković
20:00 Večera
21:00 Zabava MATurnir
Dan 04 – Subota 09.03.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:30-11:00 Sastanak O prezentacijama
11:00-14:00 Predavanje Algebarske strukture, Branislav Šobot
14:00 Ručak
15:00-20:00 Rad Rad na seminarskim radovima
20:00 Večera
22:00 Rok za predaju preliminarnih verzija radova
22:00-23:30 Filmsko veče
Dan 05 – Nedelja 10.03.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-14:00 Predavanje Esej o geometriji, dr Dragan Mašulović
14:00 Ručak
15:00-18:00 Predavanje Zakon poluge i grupe permutacija, dr Srđan Vukmirović
20:00 Večera
22:00 Rok za predaju finalnih verzija radova
Dan 06 – Ponedeljak 11.03.2019.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
13:00-14:00 Prezentacije Raspored
14:00 Ručak
15:00-17:00 Prezentacije Raspored
20:00 Večera
21:00-22:00 Sastanak Završni sastanak
Dan 07 – Utorak 12.03.2019.
Vreme Aktivnost Opis
08:30 Doručak
09:00 Odlazak