Dan 01 – Četvrtak 15.02.2018
Vreme Aktivnost Opis
12:30 Dolazak polaznika
13:00-14:00 Sastanak Uvodni sastanak
14:00 Ručak
15:00-16:00 Sastanak Razgovor o projektima
17:00-19:00 Predavanje Teorija sortiranja, Nikola Milosavljević
20:00 Večera
21:00 Zabava Filmsko veče
Dan 02 – Petak 16.02.2018
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00-13:00 Predavanje Geometrijska Remzijeva teorija, dr Dragan Mašulović
14:00 Ručak
17:00-20:00 Predavanje Od RSA do kriptovaluta, dr Milovan Šuvakov
20:00 Večera
21:00 Zabava triMATlon
Dan 03 – Subota 17.02.2018
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00-11:00 Sastanak Ted
11:00-14:00 Predavanje Neparan krosing broj i krosing broj nisu jedno te isto, Branislav Šobot
14:00 Ručak
15:00-16:00 Sastanak Razgovor o projektima
16:00-19:00 Predavanje Aperiodično popločavanje ravni, dr Bojan Bašić
20:00 Večera
21:00 Zabava triMATlon
Dan 04 – Nedelja 18.02.2018.
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
11:00-14:00 Predavanje Matrice u orahovoj ljusci, dr Marko Đikić
14:00 Ručak
17:00-18:00 Sastanak O projektima
18:00-20:00 Predavanje O pisanju i objavljivanju naučnih radova, dr Marko Đikić
20:00 Večera
21:00 Sastanak Podela projekta
21:30 Sastanak Završni sastanak
Dan 05 – Ponedeljak 19.02.2018.
Vreme Aktivnost Opis
08:30 Doručak
09:00 Odlazak

slika2Polaznici se upoznaju sa pojmom složenosti algoritma. Prikazana je donja granica složenosti svakog algoritma za sortiranje zasnovanog na poređenju.

slika2Na prvom delu predavanja se upoznajemo sa RSA algoritmom koji se koristi za šifrovanje poruka i elektronske potpise. Algoritam se zasniva na činjenici da je lako naći velike proste brojeve, ali da je teško faktorisati velike brojeve. Zatim, pričamo o nekim kriptovalutama kao što su bitcoin, primecoin i ethereum, njihovim prednostima i manama, načinu funkcionisanja decentralizovanog sistema, blockchain-u itd.

slika2Poznato je da ako graf možemo nacrtati tako da mu se svake dve grane seku paran broj puta, možemo ga nacrtati i tako da mu se nikoje dve grane ne seku. Da li se presecajući broj grafa može dostići u slučaju kada graf crtamo tako da se svake dve grane seku najviše jednom? Negativan odgovor na to pitanje je centralni deo ovog predavanja. U početku definišemo mapiranja i konstruišemo primer koji daje negativan odgovor na postavljeno pitanje na jeziku mapiranja. U nastavku, taj primer koristimo pri konstrukciji traženog kontraprimera.

slika2Popločavanje ravni nekom figurom je periodično ako se može izdvojiti neki konačan šablon koji se u svim smerovima ponavlja. Cilj predavanja je da se prikaže skup od 14 pločica koji nema periodično popločavanje ravni, ali ima neko koje nije periodično.

slika2Matrice su mnogo više od običnih tablica brojeva. Pričamo pravu pozadinu koja stoji iza njih, na osnovu koje operacije nad matricama, kao recimo množenje matrica, dobijaju pravi smisao. Kroz predavanje nas vode zadaci, među kojima ima i izazovnijih problema. Zadatke možete preuzeti ovde.

Polaznici su podeljeni u šest timova i nadmetali su se u tri discipline.

triMATlon discipline:

  • Matematička slagalica
  • Konstrukcije
  • Lažne definicije

1. Dragan Marković
2. Irina Šević
3. Ana Petrović
4. Aleksandra Savić
5. Marina Vasiljević
6. Danilo Erdeljan
7. Dorotea Redžepi
8. Aleksa Novaković
9. Isidora Poznanović
10. Tina Tomanović
11. Dušan Milovanović
12. Pavle Tepavcević
13. Momčilo Topalović
14. Milena Jelić
15. Tijana Jakšić
16. Dimitrije Pavlović
17. Marina Kalaba
18. Milica Maksimović
19. Ljubica Pešić
20. Đorđe Hodes
21. Milica Vasiljević
22. Tanja Gavrić
23. Dimitrije Rajčić