zimski2017

Dan 01 – Sreda 08.03.2017
Vreme Aktivnost Opis
12:30 Dolazak polaznika
13:00-14:00 Sastanak Uvodni sastanak
14:00 Ručak
15:00-16:00 Sastanak O Petnici i seminaru
16:30-18:30 Predavanje Matematika je živa, dr Marko Đikić
19:00 Prvi Petnički Zadatak Pojmovnik
20:00 Večera
21:00-23:00 Predavanje Beskonačno prosto predavanje, Dušan Dragutinović
23:00 Zabava TOK
Dan 02 – Četvrtak 09.03.2017
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00 Sastanak Redovni sastanak
10:30-12:30 Predavanje LaTeX, dr Marko Đikić
14:00 Ručak
17:59 Rok za PPZ
18:00-20:00 Predavanje Verovatno neko predavanje, Anastasija Pešić
20:00 Večera
21:00-23:00 Zabava Tradicionalno Petničko gubljenje vremena
23:00 Drugi Petnički Zadatak Praktične vežbice
Dan 03 – Petak 10.03.2017
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00 Sastanak Redovni sastanak
10:00-12:00 Predavanje Python, Jelena Mrdak
14:00 Ručak
17:00-19:00 Predavanje Šta nije nauka, Nemanja Đorđević
19:00-20:00 Uz kaficu Nemanja Đorđević
20:00 Večera
21:00-23:00 Predavanje Šest stepeni Kevina Bejkona, Jelena Marković
Dan 04 – Subota 11.03.2017
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
09:45 Sastanak Redovni sastanak
10:00-12:00 Predavanje Tri musketara, Mladen Zekić
14:00 Ručak
16:00 Rok za DPZ
16:30-19:30 Predavanje Remzijeva teorija, dr Dragan Mašulović
20:00 Večera
20:45 Treći Petnički Zadatak Seminarski rad
21:15-23:15 Predavanje AB testiranje, Andreja Ilić
23:15 Uz čaj Andreja Ilić
Dan 05 – Nedelja 12.03.2017
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00 Sastanak Redovni sastanak
11:00-14:00 Predavanje Pepeljuga, dr Đorđe Baralić
14:00 Ručak
15:00-16:00 Zabava Izlet
20:00 Večera
21:00-23:00 Zabava Turnir matematičkih igara/Kviz/Nešto treće
Dan 06 – Ponedeljak 13.03.2017
Vreme Aktivnost Opis
09:00 Doručak
10:00 Sastanak Redovni sastanak
14:00 Ručak
17:00 Rok za TPZ Držanje prezentacija
20:00 Večera
21:00 Zabava Odabir najboljeg postera: Dživdžan na MAT seminaru
22:00 Sastanak Završni sastanak
Dan 07 – Utorak 14.03.2017
Vreme Aktivnost Opis
08:30 Doručak
09:00 Odlazak